Kwetsbare Ouderen

Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis, de zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger. Complete, goed afgestemde zorg op maat is van groot belang. Wij helpen Kwetsbare ouderen  deze zorg en ondersteuning, afgestemd en op maat van de patiënt te bieden. Wij werken met onze praktijkondersteuner ouderenzorg daarom samen met o.a. een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, casemanager dementie enz. Dit in nauwe samenspraak met u als mantelzorger(s).
Afspraak Maken

Spoed

Maandag t/m vrijdag
08:00 – 17:00
Praktijk: 040 201 26 49

Herhaalrecepten

Telefonisch aanvragen:
08:00 – 17:00
040 – 201 26 49

Spreekuur

Telefonisch aanvragen:
08:00 – 17:00
040 – 201 26 49