Algemeen Nieuws

Uitwisseling van actuele gegevens uit patiëntdossiers tussen zorgverleners

Door 10 augustus 2020 No Comments

Op dit moment zijn de actuele gegevens uit alle patiëntgegevens uitwisselbaar tussen zorgverleners, tenzij u hier als patiënt actief geen toestemming voor heeft gegeven. Deze uitwisseling is via een speciale Corona maatregel door het ministerie opgedragen aan alle ICT leveranciers van zorgverleners in Nederland. Bij de antwoorden op veel gestelde vragen hieronder kunt u zien welke gegevens worden uitgewisseld.

Deze maatregel is tijdelijk en deze toestemming wordt weer teruggedraaid op het moment dat de Corona pandemie geen bedreiging meer vormt.

U kunt via de website aangeven of u ALTIJD wilt dat bepaalde zorgverleners uw actuele dossier in kunnen zien en voor welke zorgverleners dat dan geldt. Denkt u bijvoorbeeld aan uw huisarts, uw apotheek en uw ziekenhuis. Via de website kunt u dat allemaal zelf instellen. Als u onze huisartsenpraktijk toestemming geeft dan krijgen wij daar bericht van en zullen uw actuele dossier dan altijd beschikbaar maken.

Als u wilt zien welke zorgverleners uw dossier hebben bekeken dan kunt u dat inzien via dezelfde website. Als u hierop inlogt met uw digiD kunt u zien welke zorgverlener uw dossier heeft geopend en wanneer.

Mocht u wel deze uitwisseling willen regelen of juist uitzetten, maar geen didiD hebben, dan kun u dit formulier printen, invullen en opsturen naar de praktijk of het in de brievenbus doen.

Hieronder een paar antwoorden op veel gestelde vragen:

Hoe kunnen zorgaanbieders uw medische gegevens bekijken?
Uw huisarts en apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt: een veilig en betrouwbaar systeem. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens worden niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de systemen van uw huisarts en apotheken.

Wie mag uw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Welke medische gegevens zijn te bekijken via het Landelijk Schakelpunt?
Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken.
Huisartsen zien:
• Uw naam, adres en leeftijd.
• Informatie over uw gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals uw bloeddruk).
• Informatie over de meest recente bezoeken aan uw huisarts.
• Informatie over uw allergieën.
• Informatie over medicijnen die uw huisarts heeft voorgeschreven.
• Informatie over medicijnen die u hebt gekregen van de apotheek.
• Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling kan alleen gegevens over uw medicijnen, allergieën en overgevoeligheid bekijken. Dat geldt ook voor een andere apotheek of een apotheek in een instelling.

Kunnen er ook gegevens worden verborgen?
Als u niet wilt dat een gegeven wordt getoond bij andere zorgverleners, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken en dan zorgen wij ervoor dat dit speciale gedeelte wordt verborgen.

Meer informatie kunt u vinden in deze folder.